เว็บสล็อตแตกง่าย ท่าอากาศยานภูเก็ต เจ้าภาพจัดประชุมฯ กู้ภัยทางน้ำ ครั้งที่ 4

เว็บสล็อตแตกง่าย ท่าอากาศยานภูเก็ต เจ้าภาพจัดประชุมฯ กู้ภัยทางน้ำ ครั้งที่ 4

ท่าอากาศยานภูเก็ต เจ้าภาพจัดประชุมฯ กู้ภัยทางน้ำ ครั้งที่ เว็บสล็อตแตกง่าย 4 มีท่าอากาศยานประเทศสมาชิก 9 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทางด้านการกู้ภัยในทะเล พร้อมดึงเหตุเรือฟีนิกซ์อับปางเป็นกรณีศึกษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอม.)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่าอากาศยานนานาชาติเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำ ครั้งที่ 4 (International Airport Water Rescue Working Group : IAWRG) ในระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.2561

โดยมีบรรดาสมาชิกที่มีท่าอากาศยานติดทะเลและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ตปอนด์สปา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โดยเมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (21 พ.ย.) นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(สายปฏิบัติและบำรุงรักษา) เปิดเผยรายละเอียดภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม ว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานให้ความสำคัญกับการกู้ภัยและดับเพลิงเพื่อต้องการลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการกู้ภัยทางน้ำที่มีความยุ่งยากมากกว่าการกู้ภัยทางบก ดังนั้นท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่จึงรวมตัวก่อตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557

เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทางด้านการกู้ภัยอากาศยาน และการดับเพลิง รวมทั้งช่วยกันเสนอแนะแนวทางข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุในทะเลหรือบึงขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพและนำผลสรุปเสนอไปองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน โดยจะมีการจัดประชุมทุก 18 เดือน โดยจะให้สมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ นายวิจิตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพโดยมีผู้แทนท่าอากาศยานที่เป็นสมาชิกเข้าร่วม 9 แห่ง จากประเทศไทย จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และ ท่าอากาศยานดีเซลดอร์ฟ

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 70 คน ซึ่งในการประชุม จะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในเรื่องการกู้ภัยและดับเพลิง มีการแนะนำนวัตกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทางข้อจำกัดทางด้านกายภาพและการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมาตรการสนองตอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานทางน้ำหรือในทะเลได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการศึกษากรณีการเกิดอุบัติเหตุเรือฟินิกซ์อับปางที่ จ.ภูเก็ต อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อให้การกู้ภัยที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นท่าอากาศยานที่มีกายภาพติดกับทะเลอันดามันและเป็นท่าอากาศยานที่มีความคับคั่งของการจราจรทางอากาศสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ดังนั้นการจัดประชุม IAWRG จึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการให้มีพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าอากาศยานจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะสามารถต่อยอดทางธุรกิจต่างประเทศของ ทอท. ในอนาคตต่อไปได้ตามแผนแม่บทระหว่างประเทศของ ทอท. อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และสายการบินอีกด้วย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทภก.

ตำรวจภูธรภาค 8 กวาดล้างช่วงลอยกระทง ได้ยาบ้ากว่า 3 ล้านเม็ด อาวุธปืนกว่า 100 กระบอก ตำรวจภูธรภาค 8 แถลงผลการระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง และป้องกันอาชญากรรมช่วงลอยกระทง ได้ยาบ้ากว่า 3 ล้านเม็ด อาวุธปืนกว่า 100 กระบอก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 พ.ย.) ที่ห้องไม้ขาว สำนักงานตำรวจภูธรภาค 8 จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ พล.ต.ต.วันชัย เอกพรพิชญ์ พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล พล.ต.ต.วรวิทย์ ปานปรุง พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างปิดล้อมพร้อมตรวจค้นผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง และผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปี 2561

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งว่าในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันลอยกระทง

ถือเป็นวันสำคัญตามประเพณี ซึ่งในวันนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟ ตามแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก สถานที่บางแห่งมีการจัดประเพณีลอยกระทง อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม

เพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาลลอยกระทง 6 มาตรการ คือ สล็อตแตกง่าย